Hankesuunnittelu

Yrityskuiskaaja tarjoaa hankesuunnitteluun liittyviä palveluja yrityksille ja organisaatioille.

Nykyisellä EU-rahoituskaudella pk-yritysten on mahdollista saada ELY-keskukselta kehittämistukea yritysryhmänä toteutettaviin hankkeisiin. Yritysryhmähankkeessa toteutetaan yritysten yhteisiä toimenpiteitä ja lisäksi voidaan tehdä yrityskohtaista kehittämistä. Matkailuyritysten yritysryhmähankkeen voi muodostaa 3-10 mikro- tai pk-yritystä ja hanketuen osuus voi olla jopa 75 %.

Yrityskuiskaaja auttaa myös kylien kehittämiseen tarvittavan Leader-hankkeen hakemisessa sekä neuvoo tarvittaessa hankkeen kirjanpitoon ja maksatukseen liittyvissä asioissa.